Cennik Usług Stomatologicznych

Konsultacja 100
Konsultacja z planem leczenia 150
Wyciski pod modele diagnostyczne 50
Zamki metalowe standard 1750
Zamki metalowe low profile 1990
Zamki fast tricolore 2150
Zamki regulowane aesthetic 2550
Zamki złote 2850
Zamki kosmetyczne 2290
Zamki z kryształków szafiru 3000
Zamki ceramiczne 3m 3000
Zamki samoligaturujące standard 2250
Zamki samoligaturujące damon 2550
Zamki samoligaturujące kosmetyczne 2700
Zamki samoligaturujące 3m bio 3100
Zamki samoligaturujące 3m bio aesthetic 3550
Mikroimplant 800
Clear aligner 1 płytka / 3 płytki 450/800
Twin block 950
Hass / hyrax 950
Quadhelix / bihelix 350
Wizyta kontrolna 1 łuk / 2 łuki 120/150
Zdjęcie aparatu 250/500
Reteiner silikonowy bio 250/450
Reteiner stały 200/300
Łuk złoty , biały , rodowany 100
Zamek metalowy / rurka 20/30
Wymiana ligatur u higienistki 50
Treiner / płytka schwarza kapa nazębna 450
Wizyta kontrolna aparat wyjmowany 70
Ochraniacz sportowy indywidualny 700/800
Ilość kanałów
1 400
2 600
3 800
Każdy dodatkowy kanał 50
Usunięcie złamanego narzędzia 150-600
Zamknięcie perforacji MTA 150-450
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 150-350
Wybielanie lampą hybrydową  350/650/950
Wybielanie nakładkowe 750
Wybielanie zęba martwego 150-200
 – każdy następny 50
Żel wybielający 50
Fluoryzacja/lakierowanie 70-100
 – dwuetapowa 150
Lakowanie bruzd jednego zęba 60
– każdy następny 50
Lakowanie poszerzone jednego zęba 80
Piaskowanie/polishing 100-200
Scaling 70/150/200/250
Scaling pod mikroskopem 250/350
Płukanie kieszonki z aplikacją leku z nanocząsteczkami srebra 50
Kiretaż jednego łuku 400